Investigadora

Traballos como investigadora

Victoria Teijeiro

Con ganas de reflexionar sobre o ser humano e as súas formas de relación comezou realizando espectáculos que partían da investigación “a pé de rúa”: ir á vida para poder coñecer outras realidades e mostralas ao público.

Unha forma de contactar con elas era dar clases aos distintos colectivos, así poderían ter un espazo común onde poder coñecerse dun modo máis natural. Tras varios proxectos de creación nos que compaxinaba a pedagoxía coa investigación, comezou a realizar talleres para diferentes grupos de exclusión social.

Continuou formándose na universidade co máster de arteterapia para a inclusión social e actualmente está a realizar o doutoramento en Teatro Inclusivo para a UAM co fin de poder compartir experiencias e de seguir avanzando no longo camiño cara á inclusión social.

Formación Académica

 • Doutoranda en “Teatro para la inclusión social” UAM (Departamento de educación)
 • Forma parte do Grupo de Investigación para la Xustiza Social GICE -Cátedra UNESCO- (UAM)
 • Máster en Arteterapia para a Inclusión Social Univ. Autónoma de Madrid
 • Postgrao en Psicomotricidade Univ. De Comillas e EIPS (Madrid)
 • Diplomatura en Terapia Ocupacional Univ. A Coruña
Formación Académica

Participación en Congresos

2017

 • Comunicación “El teatro como proceso de Inclusión Social” III Xornadas Doctourado en Educación UAM
 • Participación “I Concurso Tesis en 3 minutos” Universidade Autónoma de Madrid
 • Dirección do espectáculo “La Gran Boda” Proxectos inclusivos Fundación Emalcsa (A Coruña)

2018

 • Conferencia “La gran Boda 2.0” IV Xornadas sobre Diversidade da UDC “Cogito ergo sum”
 • “Teatro e Inclusión” Festival Transfronterizo Teatro Amador (O Carballiño)
 • Dirección do espectáculo “La Gran Boda 2.0” Festival Una Mirada Diferente do CDN (Madrid)
 • Mesa redonda “Proyectos inclusivos: La Gran Boda 2.0 Festigual da Fundación Emalcsa (A Coruña)
 • Artículo “Teatro Inclusivo” Revista Galega de Teatro RGT (2/2018)
Participación en Congresos

2019

Comunicación

 • “Theaters of Marginality” Univ. Massachusetts Amherst (USA)
 • “Creación escénica y diversidad” IV Jornadas en Educación (UAM)
 • “El Cuerpo Expresivo” Encuentros Imaginarte (Consellería de Cultura)
 • “Dinámicas para fomentar la inclusión IV Jornadas en Educación (UAM)

Social

 • “El Cuerpo Expresivo” Encuentros Imaginarte (Consellería de Cultura)
 • Participación “IV Jornadas de Doctorado” Facultad de Formación do Profesorado (UAM)
 • Taller Teórico-Práctico “El Teatro Inclusivo” Xornadas ASEM e Concello de Culleredo
 • Participación “Taller Escritura Académica” Facultade de Formación do Profesorado (UAM)
 • Charla “Teatro y Discapacidad” Facultade de Terapia Ocupacional
Social